Hiệu trưởng

HUỲNH THỊ HÒA BÌNH
Điện thoại: 0983 372 545
Email: huynhthihoabinh@thptlanggiangso1.edu.vn

Phó hiệu trưởng

BÙI QUANG THANH
Điện thoại: 0941782658
Email: bqthanh.lg3@bacgiang.edu.vn

Phó hiệu trưởng

NGUYỄN TUẤN QUẢNG
Điện thoại: 0983 328 239
Email: nguyentuanquang@thptlanggiangso1.edu.vn