Bí Thư 
P. Bí thư
Đ/c: Trần Đình Thắng
P. Bí thư
Đ/c: Trần Văn Bảo