TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Được tách ra từ tổ Lý - Kỹ - Tin, tổ Công nghệ thông tin  là một trong 9 tổ chuyên môn của nhà trường. Với 09 thành viên, trong tổ có 4 đồng chí là đảng viên.
Các giáo viên trong tổ đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định. Trình độ chuyên môn vững vàng và luôn tâm huyết với công việc. Nhiều thầy cô giáo qua quá trình giảng dạy đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh như thầy Trần Đức Huy, thầy Thân Mạnh Cường, …
Nhiệm vụ chính của tổ là giảng dạy bộ môn Công nghệ và tin học. Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn kiêm nhiệm công tác quản lý phòng thực hành, công tác đoàn thanh niên và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao cho.
Để tích cực hưởng ứng nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục, cán bộ giáo viên trong tổ luôn có ý thức đổi mới trong dạy học, linh hoạt ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Những giáo viên trẻ đã chủ động tự học, tích cực dự giờ đồng nghiệp và trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ; mặt khác, luôn sẵn sàng đi đầu trong các hoạt động chung của nhà trường.
Tổ Công nghệ thông tin là một tập thể đoàn kết, gắn bó, nhất trí và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi cần. Tổ sẽ tiếp tục thi đua dạy tốt và cùng góp phần làm nên thành tích chung của nhà trường.
Danh sách giáo viên của tổ:

STT Học và tên Năm  sinh Trình độ đào tạo
1 Trần Đức Huy 1979 Đại học
2 Phạm Văn Hưng 1978 Đại học
3 Tống Thị Ba 1985 Đại học
4 Thân Mạnh Cường 1985 Đại học
5 Hoàng Thị Hiên 1982 Đại học
6 Hoàng Thị Thanh Giang 1983 Đại học
7 Phạm Công Kiên 1983 Đại học
8 Nguyễn Thị Đăng Linh 1987 Đại học
9 Trần Thị Ngà 1987 Đại học

                                      Tổ trưởng: Trần Đức Huy

Bài tin liên quan