Họ tên

Nhóm chức vụ

T.Độ chuyên môn nghiệp vụ

Môn dạy

Điện thoại

Email

BAN GIÁM HIỆU

Huỳnh Thị Hoà Bình

Hiệu trưởng

Thạc sĩ

Ngữ văn

0983372545

huynhthihoabinh@thptlanggiangso1.edu.vn

Đàm Văn Quý

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ

Hóa học

0973493403

dvquy.lg2@bacgiang.edu.vn

Bùi Quang Thanh

Phó hiệu trưởng

Đại học

Toán

0941782658

bqthanh.lg3@bacgiang.edu.vn

TỔ VĂN

Bùi Thị Hồng Thương

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Ngữ văn

0971271728

khanhthuong04@gmail.com

Trần Thị Mỹ Hạnh

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Ngữ văn

0974155207

hanhnganbg8@gmail.com

Trịnh Thị Mai An

 

Đại học

Ngữ văn

0917418781

trinhmaianlg1@gmail.com

Vi Thị Báu

 

Đại học

Ngữ văn

0968545928

baudathien@gmail.com

Nguyễn Thị Bình

 

Đại học

Ngữ văn

0983405477

nguyenbinhthpt1981@gmail.com

Vũ Thu Hà

 

Đại học

Ngữ văn

0983342015

hathu.vu.1801@gmail.com

Lê Thị Bích Hồng

 

Thạc sĩ

Ngữ văn

0983077289

lehonglinh75@gmail.com

Phùng Thị Nguyệt

 

Đại học

Ngữ văn

0972146035

nguyetphunglg1@gmail.com

Nguyễn Thị Nhàn

 

Đại học

Ngữ văn

0344586844

nguyennhancbg93@gmail.com

Nguyễn Thị Thụ

 

Đại học

Ngữ văn

0392189388

nguyenthithu18977@gmail.com

TỔ TOÁN

Đỗ Thị Bích Hường

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Toán

0978687550

dothibichhuong@thptlanggiangso1.edu.vn

Nguyễn Tuấn Phong

Tổ phó chuyên môn

Thạc sĩ

Toán

0978682410

tuanphonghh8@gmail.com

Thân Văn Dự

 

Thạc sĩ

Toán

0984214648

thanvandu@gmail.com

Ngô Ngọc Hà

 

Thạc sĩ

Toán

0985192025

hatoanlgm@gmail.com

Nguyễn Thị Hằng

 

Đại học

Toán

0365847368

hangnguyenthilg1@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Đại học

Toán

0384717138

hieuthuclg1@gmail.com

Khổng Thị Phương Nga

 

Đại học

Toán

0965010705

ngaktp@gmail.com

Ninh Văn Quang

 

Thạc sĩ

Toán

0982140011

ninhvanquang@thptlanggiangso1.edu.vn

Vũ Thị Sắc

 

Đại học

Toán

0394056348

vuthisac@gmail.com

Nguyễn Thị Thuyên

 

Đại học

Toán

0983047448

nguyenthithuyensp@gmail.com

Mạc Thị Tiền

 

Đại học

Toán

0985073706

macthitien79@gmail.com

Nguyễn Văn Toàn

 

Thạc sĩ

Toán

0982782990

nguyentoanlg1@gmail.com

Đỗ Thị Vân Trang

 

Đại học

Toán

0985091985

trang.vantrang@gmail.com

Nguyễn Thị Huyền Trang

 

Thạc sĩ

Toán

0378580471

huyentrangmath@gmail.com

TỔ TIN - CÔNG NGHỆ

Thân Mạnh Cường

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Tin học

0912798962

cuongthptlg1@gmail.com

Tống Thị Ba

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Công nghệ

0985235560

tongba.ln@gmail.com

Hoàng Thị Thanh Giang

 

Đại học

Tin học

0362022088

htgiang1983@gmail.com

Hoàng Thị Hiên

 

Đại học

Tin học

0334994042

hoanghienlg1@gmail.com

Phạm Văn Hưng

 

Đại học

Công nghệ

0976987966

phamvanhung49b@gmail.com

Phạm Công Kiên

 

Đại học

Tin học

0979506667

kientinthptlanggiangso1@gmail.com

Nguyễn Thị Đăng Linh

 

Đại học

Tin học

0975258191

danglinhlg1@gmail.com

Trần Thị Ngà

 

Đại học

Tin học

0975702636

smilers.thp@gmail.com

TỔ HÓA HỌC

Lê Thị Thu Thuỷ

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Hóa học

0386418200

lethuylg1@gmail.com

Nguyễn Sỹ Thanh

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Hóa học

0974636982

thanh.mediatime@gmail.com

Trần Văn Bảo

 

Đại học

Hóa học

0978785499

tranvanbaobg@gmail.com

Nguyễn Văn Đoàn

 

Thạc sĩ

Hóa học

0983679070

khanhthuong04@gmail.com

Nguyễn Thị Dung

 

Đại học

Hóa học

0982131105

dunghlg1@gmail.com

Bùi Thị Hân

 

Đại học

Hóa học

0967357583

buithihanlg1@gmail.com

Cao Thị Mỹ Hạnh

 

Đại học

Hóa học

0979717718

thanhdat1503@gmail.com

Vũ Kim Liên

 

Thạc sĩ

Hóa học

0986659939

vklien123@gmail.com

Nguyễn Thị Thơi

 

Thạc sĩ

Hóa học

0975179889

thoint.yd2@bacgiang.edu.vn

TỔ VẬT LÝ

Nguyễn Thị Ánh

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Vật lý

0985134436

anhbgk32@gmail.com

Nguyễn Thị Phú

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Vật lý

0987406886

nguyenminhphu1983@gmail.com

Nguyễn Hữu Chiến

 

Thạc sĩ

Vật lý

0989458048

chienh11031984@gmail.com

Nguyễn Văn Cường

 

Thạc sĩ

Vật lý

0983294231

tancuonglg@gmail.com

Nguyễn Văn Đạt

 

Đại học

Vật lý

0979464376

nguyenvandat109@gmail.com

Nguyễn Thị Lan Hương

 

Thạc sĩ

Vật lý

0977653866

huonglylg1@gmail.com

Ngô Ngọc Khải

 

Thạc sĩ

Vật lý

0383450767

ngongockhai@gmail.com

Nguyễn Thị Lan

 

Đại học

Vật lý

0974024021

nguyenlan.ly@gmail.com

Đồng Xuân Nhất

 

Đại học

Vật lý

0922228992

dongxuannhatlg@gmai.com

Dương Thị Kim Thanh

 

Đại học

Vật lý

0904025111

quynh9696@gmail.com

TỔ SINH - CÔNG NGHỆ

Nguyễn Văn Tám

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Sinh học

0977031165

nguyentamlg1@gmail.com

Vũ Thị Huệ

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Công nghệ

0987141775

vuhuelg1@gmail.com

Lê Thị Dịu

 

Đại học

Sinh học

0366014655

lethidiu20071977@gmail.com

Thân Thị Hằng

 

Thạc sĩ

Sinh học

0382405232

hangbacgiang86@gmail.com

Bùi Thị Huyền

 

Thạc sĩ

Sinh học

0982385135

thienhuyen79@gmail.com

Nguyễn Thị Luyến

 

Đại học

Sinh học

0973430593

luyenbio0208@gmail.com

Nguyễn Thị Tuyết Nga

 

Đại học

Sinh học

0979918617

nttnga.ps@bacgiang.edu.vn

TỔ THỂ DỤC - QPAN

Nguyễn Trọng Luyến

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Thể dục

0389020276

luyentdlg1@gmail.com

Trần Đình Thắng

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Thể dục

0965939268

trandinhthanglg1@gmail.com

Liêu Thị Hường

 

Đại học

Thể dục

0334291064

lieuhuog77lg1@gmail.com

Đỗ Thị Ly

 

Thạc sĩ

Thể dục

0389970485

dolytdtt@gmail.com

Nguyễn Thị Như

 

Đại học

Thể dục

0983639893

nguyennhulg1@gmail.com

Phạm Quốc Phương

 

Đại học

Thể dục

0395853558

phamquocphuonglg1@gmail.com

Quách Việt Thịnh

 

Đại học

Thể dục

0982279682

thinhlg1@gmail.com

Đào Đăng Thuận

 

Đại học

GDQP

0978441516

thuanqplhp@gmail.com

Dương Thanh Tùng

 

Đại học

Thể dục

0976999019

duongtunggd@gmail.com

TỔ TỔNG HỢP

Đinh Thị Hồng Thắm

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Địa lý

0974304959

tranxuyen5579@gmail.com

Phạm Hùng Tráng

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Lịch sử

0329276686

phamhungtrang@thptlanggiangso1.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Tổ phó chuyên môn

Đại học

GDCD

0983188931

thuhuonglg18@gmail.com

Nguyễn Thị Lan Anh

 

Đại học

Lịch sử

0988129298

lananhlg1@gmail.com

Lưu Thúy Hằng

 

Đại học

Địa lý

0978575237

lthang.lg2@bacgiang.edu.vn

Đặng Thị Hiếu

 

Đại học

GDCD

0979020363

dangthihieu1983lg@gmail.com

Trần Mai Huyền

 

Đại học

Lịch sử

0979690695

maihuyen.tran2012@gmail.com

Lưu Thị Huyền

 

Đại học

Lịch sử

0988054194

luuhuyenlg1@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Lê

 

Đại học

Lịch sử

0973151334

nguyenthihonglelg76@gmail.com

Thân Thị Thúy Nga

 

Đại học

GDCD

0978183091

ngatuankiet@gmail.com

Đồng Thị Minh Nguyệt

 

Đại học

Địa lý

0976227579

nguyettrang8182@gmail.com

Vũ Thị Phượng

 

Đại học

Địa lý

0985419222

daominhduc1606@gmail.com

Nguyễn Thị Tân

 

Đại học

GDCD

0982294231

tanlg1bg@gmail.com

Ngô Quỳnh Trang

 

Đại học

Địa lý

0979021040

nqtrang.lg3@bacgiang.edu.vn

Nông Thị Phương Thúy

 

Đại học

GDCD

0972796720

ntpthuy.lg2@bacgiang.edu.vn

TỔ TIẾNG ANH

Nguyễn Thị Hải

Tổ trưởng chuyên môn

Đại học

Tiếng Anh

0342390441

haiathptlg1@gmail.com

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Tổ phó chuyên môn

Đại học

Tiếng Anh

0976852334

thuyanhlg181@gmail.com

Lại Thị Ngọc Hà

 

Đại học

Tiếng Anh

0985726130

laingochalg1@gmail.com

Hoàng Thị Hương

 

Đại học

Tiếng Anh

0984800540

summerrain20062013@gmail.com

Nguyễn Thị Minh

 

Đại học

Tiếng Anh

0973927072

nhatnguyet1086@gmail.com

Đặng Thị Nhung

 

Đại học

Tiếng Anh

0986736382

nhung0511@gmail.com

Nguyễn Thị Tâm

 

Đại học

Tiếng Anh

0975811880

nguyentam169bg@gmail.com

Vũ Thị Thanh

 

Đại học

Tiếng Anh

0989293905

bibeobg09@gmail.com

Ngô Thị Thu Trang

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

0984104216

thutranglg1@gmail.com

Nguyễn Thị Vân

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

0772391495

nguyenyvan20@gmail.com

Dương Thị Viên

 

Đại học

Tiếng Anh

0971226216

dtvienthptlg1@gmail.com

Nguyễn Thị Nhạn

 

Đại học

Tiếng Anh

0976899791

ntnhan.lg2@bacgiang.edu.vn

Ngô Thùy Trang

 

Đại học

Tiếng Ánh

0396960603

 

TỔ VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Lâm

Tổ trưởng

Đại học

Kế toán

0987200965

ntlam.lg2@bacgiang.edu.vn

Nguyễn Thị Hiền

Tổ phó

Trung cấp

Văn thư

0986482852

hienvtlg1@gmail.com

Ngô Thị Thu Phương

 

Trung cấp

Thư viện

0987887615

nttphuong.dtntlng@bacgiang.edu.vn

Chu Thị Thanh Trang

 

Trung cấp

Y tế

0389022890

chuthithanhtrang08111987@gmail.com