TỔ TIN – CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1

Tổ trưởng: Thân Mạnh Cường

Tổ Công nghệ thông tin là một trong 10 tổ chuyên môn của nhà trường. Với biên chế 08 thành viên, trong đó có 06 giáo viên môn Tin học, 02 giáo viên môn Công nghệ; tổ có 05 đồng chí giáo viên là đảng viên.

Các giáo viên trong tổ đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định, chuyên môn vững vàng và luôn tâm huyết với công việc. Nhiều thầy cô giáo qua quá trình giảng dạy đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh như cô Nguyễn Thị Đăng Linh, thầy Thân Mạnh Cường, …

Nhiệm vụ chính của tổ là giảng dạy bộ môn Công nghệ và Tin học. Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn kiêm nhiệm công tác quản lý phòng thực hành tin, các phòng học có thiết bị công nghệ phục vụ giảng dạy và học tập  như máy chiếu và màn hình tivi; tham gia công tác Đoàn thanh niên và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

Để nhanh chóng thích ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục hướng tới áp dụng chương trình GDPT mới, cán bộ giáo viên trong tổ luôn có ý thức đổi mới trong dạy học, linh hoạt ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Những giáo viên trẻ đã chủ động tự học, tích cực dự giờ đồng nghiệp và trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ; mặt khác, luôn sẵn sàng đi đầu trong các hoạt động chung của nhà trường.

Tổ Công nghệ thông tin là một tập thể đoàn kết, gắn bó, nhất trí và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trước tình hình dịch Covid -19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Tổ sẽ tiếp tục thi đua dạy tốt và cùng góp phần làm nên thành tích chung của nhà trường.

Danh sách giáo viên của tổ Tin – Công nghệ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Môn

1

Thân Mạnh Cường

Tổ trưởng

Đại học

Tin học

2

Phạm Văn Hưng

Giáo viên

Đại học

Công nghệ

3

Hoàng Thị Hiên

Giáo viên

Đại học

Tin học

4

Hoàng Thị Thanh Giang

Giáo viên

Đại học

Tin học

5

Nguyễn Thị Đăng Linh

Giáo viên

Đại học

Tin học

6

Phạm Công Kiên

Giáo viên

Đại học

Tin học

7

Trần Thị Ngà

Giáo viên

Đại học

Tin học

8

Tống Thị Ba

Tổ phó

Đại học

Công nghệ

                                  

                                      Tổ trưởng: Thân Mạnh Cường