HỘI THẢO CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019, với mục đích bồi dưỡng và nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác cho cán bộ giáo viên, nhất là đối với công tác chủ nhiệm, chiều 17/9/2018, trường THPT Lạng Giang số 1 đã tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2018 – 2019. Không chỉ có thành phần là những giáo viên trực tiếp chủ nhiệm các lớp năm học 2018 – 2019, Hội thảo còn có sự tham gia đông đủ của các đồng chí trong Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ giáo viên trong trường.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019, với mục đích bồi dưỡng và nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác cho cán bộ giáo viên, nhất là đối với công tác chủ nhiệm, chiều 17/9/2018, trường THPT Lạng Giang số 1 đã tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2018 – 2019. Không chỉ có thành phần là những giáo viên trực tiếp chủ nhiệm các lớp năm học 2018 – 2019, Hội thảo còn có sự tham gia đông đủ của các đồng chí trong Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ giáo viên trong trường.

Có thể khẳng định: Thực hiện mục tiêu giáo dục, làm nên chất lượng giáo dục phải là công việc của cả hệ thống, nhưng người trực tiếp làm nên chất lượng giáo dục, trực tiếp tác động lên quá trình hình thành, phát triển nhân cách người học thì chỉ có cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm của mỗi nhà trường. Trong hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm có tầm quan trọng đặc biệt. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ và vai trò của giáo viên bộ môn, GVCN là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp, là người xây dựng kế hoạch về các mặt hoạt động GD, tổ chức cho HS trong lớp triển khai kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc thực hiện. Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục đạo đức học sinh lớp mình phụ trách, mỗi giáo viên chủ nhiệm phải vừa là nhà quản lý tập thể học sinh (lớp học), vừa là nhà giáo dục, có đủ tài năng sư phạm mới tác động, hỗ trợ từng học sinh hoàn thiện và phát triển nhân cách, vừa là người tổ chức, phối hợp các lực lượng giáo dục sao cho có hiệu quả nhất trong việc tác động đến sự phát triển nhân cách người học, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Sau Báo cáo đề dẫn là phần đánh giá chung về công tác chủ nhiệm năm học 2017 - 2018. Trong Báo cáo đánh giá, đồng chí Hiệu trưởng Mạc Văn Bính đã khẳng định vai trò quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, tổ chức, phối hợp các lực lượng giáo dục đối với một tập thể lớp học. Sự tiến bộ của học sinh, thành công trong công tác giáo dục toàn diện của nhà trường có sự đóng góp không nhỏ của công tác chủ nhiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những tác động tích cực vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong công tác chủ nhiệm. Cũng tại Hội thảo, các đồng chí giáo viên đã đưa ra ý kiến hoặc vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đề xuất với BGH cũng như trao đổi với đồng nghiệp một số kinh nghiệm trong quản lý và xử lý tình huống của lớp. Đây thực sự là cơ hội để những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm, giải pháp trong cách thức tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh, hay vai trò phối hợp giữa các lực lượng giáo dục, … trong công tác chủ nhiệm lớp được đưa ra để cùng chia sẻ, cùng trao đổi.

Có thể nói, để góp phần giáo dục và hoàn thiện nhân cách học sinh trong một tập thể phát triển và một môi trường học tập thân thiện, đáp ứng mục tiêu giáo dục thời kỳ hội nhập, người GVCN có một trọng trách rất lớn. Vì vậy: Cần nhận thức đầy đủ về vai trò của GVCN để làm tốt công tác chủ nhiệm. Đó là điều mà sau Hội thảo, mỗi cán bộ giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 đều phải tự mình thu nhận được.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

Tác giả: Trường THPT Lạng Giang số 1
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều