ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày 25/7/2017 sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang ban hành quyết định số 18/TB-SGDĐT thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Theo đó, điểm chuyển tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 trường THPT Lạng Giang số 1 là 29,25. Ngày 01/8/2017 các thi sinh trúng tuyển đến trường để làm thủ tục nhập học. Xem điểm chuẩn các đơn vị khác tại đây
Bài tin liên quan