KẾ HOẠCH HỘI THẢO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015

Căn cứ: Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;  Công văn số 924/SGD&ĐT ngày 25/8/2014  của sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học  2014-2015;  Công văn  số 965/SGD ĐT- KTKĐCLGD ngày 05 tháng 09 năm 2014 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 của sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang;  Trường THPT Lạng Giang số 1 xây dựng Kế hoạch Hội thảo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  năm học 2014-2015 cụ thể như sau:
1. Mục đích
          - Đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi năm học 2014-2015;
- Chia sẻ kinh nghiệm chọn đội tuyển và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi;
          - Giáo viên dạy đội tuyển chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, đề xuất với Ban giám hiệu, với Công đoàn trường những sáng kiến hoặc giải pháp để công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi được tốt hợn.
2. Thời gian:
 Dự kiến từ 14 giờ  đến 16 giờ 30 phút ngày 13/10/2014
3. Địa điểm:
Hội trường của trường THPT Lạng Giang số 1
4. Thành phần:
- Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường, Bí thư đoàn thanh niên, thư ký Hội đồng trường;
- Tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, tổ hành chính.
- Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi văn hóa; đội tuyển casio; đội tuyển IOE; đội tuyển giải toán trên mạng internet; các dự án khoa học kỹ thuật; các dự án liên môn; olympic tin học; thể dục thể thao.
5. Chủ trì:
Ông Mạc Văn Bính – Hiệu trưởng nhà trường
Bà Mai Huyền Hương- Chủ tịch công đoàn trường
 
6. Chuẩn bị:
+ Maket: Ông Phạm Quốc Phương
+ Máy tính, projector, màn chiếu: Ông Thân Mạnh Cường chuẩn bị
+ Bài tham luận: Các Ông(Bà ) được phân công
+ Viết tin bài và gửi tin: Bà Huỳnh Thị Hòa Bình phụ trách.
7. Nội dung, tiến trình buổi hội thảo.
Stt Nội dung công việc Người thực hiện Thời gian
  Điều hành Hội thảo Bà Mai Huyền Hương  
1 Phát biểu khai mạc, định hướng hội thảo Ông Mạc Văn Bính 14h-14h10
2 Kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2013-2014 và chỉ tiêu, nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi năm học 2014-2015 Ông Nguyễn Tuấn Quảng 14h12-14h30
3 Những tham luận đã được phân công Các Ông, Bà được phân công 14h32-15h15
4 Nghỉ giải lao 15 phút    
5 Những tham luận đã được phân công Các Ông, Bà được phân công 15h30- 
16h00
6 Ý kiến của các thầy cô dự Hội nghị   16h02- 16h15
7 Ban giám hiệu và Công đoàn trường giải quyết trực tiếp những đề xuất, kiến nghị của giáo viên trực tiếp dạy đội tuyển và  tổng kết hội thảo Ông Mạc Văn Bính, bà Mai Huyền Hương 16h15-16h30
8 Trao đổi sau hội thảo Thành viên dự hội thảo 17h00-19h00
8. Phân công chuẩn bị tham luận:
Những ông (bà) có tên sau chuẩn bị tham luận (bằng văn bản) và đọc trong Hội thảo
1. Bà Mai Huyền Hương
2. Bà Bùi Thị Hồng Thương
3. Ông Ngô Ngọc Hà
4. Ông Trịnh Nhật Quang
5. Ông Nguyễn Trọng Luyến
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
7. Bà Dương Thị Kim Thanh
8. Ông Nguyễn Văn Tám
9. Bà Đinh Thị Hồng Thắm
10. Bà Ngô Thị Thu Trang
Thời gian trình bày mỗi tham luận: từ 5 đến 10 phút
Các trình bày: Thuyết trình hoặc trình chiếu qua projector
Định hướng nội dung tham luận:
- Chia sẻ kinh nghiệm chọn đội tuyển; khó khăn trong chọn đội tuyển; có nên để một học sinh tham gia 2 đội tuyển không?...
- Cách chuẩn bị câu hỏi, bài tập và giao nhiệm vụ cho học sinh; cách phối hợp giữa các thành viên trong tổ; thời gian dạy hoặc có khó khăn gì trong các việc trên
- Kinh nghiệm động viên học sinh học hiệu quả
- Kinh nghiệm dạy để được giải cao
- Kinh nghiệm dạy để không bị mất giải
- Cần Ban giám hiệu, Công đoàn trường, Tổ chuyên môn giúp đỡ tạo điều kiện về vấn đề gì ?
- Đề xuất với Ban giám hiệu, Công đoàn trường điều gì?(Về tài liệu dạy, cách tổ chức dạy, học mô hình ở đâu...)
- Các vấn đề khác
Đề nghị các thầy cô căn cứ vào thời gian của buổi hội thảo giành cho mình để chuẩn bị nội dung phù hợp, sau buổi hội thảo các thầy cô cho cho BTC xin lại nội dung trình bày của mình bằng bản giấy để làm minh chứng, bản điên tử để đưa lên trang web của trường. Còn có rất nhiều thầy cô khác có nhiều kinh nghiệm dạy học sinh giỏi, đề nghị các thầy cô chuẩn bị ý kiến để phát biều trực tiếp tại Hộ thảo.
9. Kinh phí tổ chức: Trích từ nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của Công đoàn trường
Nơi nhân:
-BGH để chỉ đạo
- Các tổ chuyên môn ( để thực hiện)
- Lưu văn phòng
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
(đã ký)
 
 
Mai Huyền Hương

Bài tin liên quan