KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kỳ thi THPT Quốc Gia và xét TN THPT 2016

       SỞ GD&ĐT BẮC GIANG                                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/KH-THPT                                                                                                                                  Lạng Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kỳ thi THPT Quốc Gia và xét TN THPT 2016


Căn cứ Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (Văn bản họp nhất số 01 /VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, Thông tư sửa đổi, bổ sung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);
Căn cứ Công văn số 328/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/4/2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016;
Trường THPT Lạng Giang số 1 lập kế hoạch thực hiện kỳ thi THPT quốc gia và xét TN năm 2016 như sau:
A.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU
Tổ chức thực hiện tốt tất cả các khâu kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo quyền lợi của học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS làm hồ sơ và tham dự kỳ thi.
Công tác làm hồ sơ đăng ký dự thi, đăng kí xét tốt nghiệp đảm bảo chính xác, đúng thời gian qui định.
Công tác tổ chức kỳ thi phải đáp ứng các yêu cầu: an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, công khai, tiết kiệm và đúng quy chế; Chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm yêu cầu kỳ thi; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh về kỳ thi nghiêm túc; tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể phụ huynh được biết về các quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.
B.   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
-     Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, nhấn mạnh những điểm mới của kỳ thi và xét tuyển sinh ĐH, CĐ; Làm tốt công tác tư vấn lựa chọn môn thi cho thí sinh (Đ/c Bình).
-  Chủ động tham mưu với huyện uỷ và UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các ban, ngành đoàn thể ở địa phương để đảm bảo kỳ thi được tiến hành thuận lợi, an toàn, nghiêm túc; phối hợp nhịp nhàng trong công tác thi với các trường có HS dự thi tại nhà trường (Ban Giám hiệu).
-  Nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT của HS được thuận lợi như: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,...(Có KH riêng).
-  Chuẩn bị tốt việc lập hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi; hồ sơ nhà trường (VP, Đ/c Huy)
-  Tổ chức họp phụ huynh học sinh phổ biến về kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (tháng 4/2016).(BGH và GVCN)
-   Phối họp với các cơ quan ban ngành đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm ... để các em có sức khỏe, tâm lý tốt tham gia thi đạt kết quả cao. Trường là nơi đặt điểm thi nên phải chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi, có đủ phòng thi, ánh sáng, phòng làm việc của điểm thi, tủ bảo quản đề thi và bài thi, bàn ghế, phương tiện liên lạc, nơi ăn nghỉ cho người làm thi, nơi làm việc của bảo vệ, y tế, công tác phòng chống cháy nổ... và những điều kiện đảm bảo sự an toàn của điểm thi theo đúng quy chế. Có băng rôn treo trước cổng với nội dung: Kỳ thi THPTquốc gia năm 2016 (Ban Giám hiệu).
-  Trước ngày 20/6/2016  tổ chức học quy chế và tập huấn nghiệp vụ coi thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên (Đ/c Bính).
C.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ
                1. Hiệu trưởng thành lập ban nhập liệu hồ sơ thi THPT Quốc Gia 2016.
Gồm 21 đ/c có tên sau:
1. Mạc Văn Bính - Trưởng ban.
2. Nguyễn Huy Nghĩa - Phó trưởng ban.
3. Trần Đức Huy - Thư ký, PT máy tính
4. Nguyễn Thị Hiền - Uỷ viên.
5. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Uỷ viên.
6. Ngô Ngọc Hà - Uỷ viên (GVCN).
7. Lê Thị Thu Thủy - Uỷ viên(GVCN).
8. Nguyễn Thị Ánh - Uỷ viên(GVCN).
9. Vũ Thị Sắc - Uỷ viên(GVCN).
10. Trần Văn Bảo - Uỷ viên(GVCN).
11. Đỗ Thị Vân Trang - Uỷ viên(GVCN).
12. Nguyễn Văn Quang - Uỷ viên(GVCN).
13. Trần Thị Phương - Uỷ viên(GVCN).
14. Lưu Thị Huyền - Uỷ viên(GVCN).
15. Lại Thị Ngọc Hà - Uỷ viên(GVCN).
16. Hoàng Thị Hiên - Uỷ viên(GVCN).
17. Nguyễn Thị Minh - Uỷ viên(GVCN).
18. Nguyễn Thị Bình - Uỷ viên(GVCN).
19. Nguyễn Thị Thu Hương -Uỷ viên(GVCN)
20. Phạm Công Kiên- Uỷ viên, PT máy tính
21. Nguyễn Thị Giang- Uỷ viên.
 
 
 
2. Kế hoạch thực hiện công tác về hồ sơ thi THPT Quốc Gia và xét TN2016
* Hồ sơ đăng kí dự thi (Y/c chỉ thu những hồ sơ hợp lệ)
STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú
1 Học sinh đăng ký môn thi THPT quốc gia và môn xét TN; ĐK hồ sơ. Ngày 01/4/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, các Đ.c GVCN  
2 Hướng dẫn GVCN quy chế và viết phiếu đăng ký dự thi Ngày 09/4/2016 Đ.c Bính, Đ.c Huy  
3 Giáo viên chủ nhiệm nhận phiếu ghi thông tin học sinh Ngày 11/4/2016 Đ.c  Huy, Đ.c Kiên, Đ.c Hiền.  
4 Thu hồ sơ, kiểm tra thông tin, sử tên file ảnh của học sinh Từ 12/4 đến 14/4/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, GVCN.  
5 Kiểm tra hồ sơ và phân loại Ngày 15/4/2016 GCVN, Đ.c Hiền.  
6 Kiểm tra hồ sơ lần 2 Ngày 17/4/2016 Đ.c: Nghĩa, Huy, Hiền, Nguyệt, Giang.  
6 Đưa hồ sơ lên trang mạng riêng ảo Ngày 18/4/2016 Đ.c Bính; Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên.  
7 Cấp tài khoản cho HS Ngày 18/4/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, Đ.c Hiền.  
8 Kiểm tra hồ sơ trên trang mạng riêng ảo. Từ 19/4 đến 29/4/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, GVCN.  
9 In DSTS theo mẫu quy định trong phần mềm QLT, giao cho GVCN để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận Ngày 28,29/4/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, GVCN.  
10 Duyệt hồ sơ của học sinh Ngày 30/4/2016 Đ.c: Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên.  
11 Bàn giao dữ liệu, DS và Phiếu ĐKDT về SGD. 14 giờ, ngày 09/5/2016 Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên.  
* Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp, trả giấy báo dự thi (Học bạ đã xong 4/2016).
STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú
1 Hướng dẫn học sinh ghi phiếu xét tốt nghiệp THPT Ngày 07/5/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, Đ.c Nghĩa  
2 Kiểm tra phiếu và thông tin trên phiếu xét tốt nghiệp Ngày 09/5/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, GVCN  
3 Đưa thông tin lên trang mạng riêng ảo Ngày 13/5/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, Đ.c Nghĩa  
4 Kiểm tra thông tin trên trang quản lý thi Ngày 14/5 đến 25/5/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên, GCVN  
5 Nộp phiếu ĐKXTN, hồ sơ HS về Sở GD. Chậm nhất ngày 25/5/2016 Đ.c Bính, Đ.c Huy, Đ.c Kiên, GCVN  
6 Thông báo DSHS không đủ ĐK dự thi Chậm nhất ngày 25/5/2016 Đ.c Bính,Đ.c Huy, Đ.c Kiên, GCVN  
7 Duyệt hồ sơ xét tốt nghiệp Ngày 30/5/2016 Đ.c Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên  
8 In và trả giấy báo dự thi cho TS Chậm nhất ngày 12/6/2016 Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên  
 
                3. Kế hoạch tham gia công tác thi THPT QG 2016
 
STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú
1 Hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức thi giữa các đơn vị có TSDT, họp bàn phối hợp tổ chức….
Giới thiệu CBGV làm thi cho Sở GD.
Chậm nhất ngày 20/6/2016 Đ.c Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy….+ Các CBGV trường khác. Có kế hoạch, lịch riêng
2 Nhận Quyết định coi thi, chấm thi; các loại danh sách, phiếu thu bài và nhận văn phòng phẩm tại TT Tính toán và Phát hành biểu mẫu thống kê tỉnh Bắc Giang. Ngày 24/6/2016 Văn phòng+ Thư ký  +..….  
3 Dự hội nghị S2: tại trường THPT Chuyên Bắc Giang; Từ 07 giờ 3 0 phút ngày 29/6/2016 Lãnh đạo Hội đồng thi, Ban Coi thi, Trưởng Điểm thi, Thư ký 1 Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi 1  
4 Ban Coi thi làm việc Từ ngày 29/6/2016 GV trong QĐ  
5 Nhận bàn giao đề thi Ngày 30/6/2016 Trưởng Điểm thi  
6 Coi thi theo lịch thi(Tổ chức khai mạc kỳ thỉ: Lúc 6 giờ 30phút ngày 01/7/2016) Các ngày 01,02,03, 04/7/2016 Thành viên điểm thi GVCT mang theo CMT
7 Trưởng các Điểm thi và Thư ký bàn giao bài thi tại Nhà C trường THPT Chuyên Bắc Giang Từ 7 giờ 30 phút ngày 05/7/2016 Trưởng Điểm thi  
8 Chấm thi bắt đầu làm việc Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/7/2016 GV trong QĐ của Sở GVChT mang theo CMT
9 Nhận KQ thi, công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 20/7/2016 Đ.c Huy+VP…  
10 Cấp Giấy CNTN tạm thời, học bạ và các loại giấy CN (bản chính) cho thí sinh. Chậm nhất ngày 27/7/2016 Đ.c Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  
11 In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có ĐKDT để xét tuyển ĐH, CĐ Chậm, nhất ngày 30/7/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  
12 Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 30/7/2016 Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  
13 Chuyển dữ liệu và hồ sơ phúc khảo cho Sở GDĐT (sau 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi) (nếu có) (sau 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi) Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  
 
4. Kế hoạch tham gia công tác xét tuyển ĐH,CĐ 2016
 
STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú
1 Nhập dữ liệu đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ Từ 01/8 đến 12/8/2016 Đ.c Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  
2 Hoàn thành việc tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Chậm nhất ngày 09/8/2016 Đ.c Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  
3 Nhập đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 Từ 21/8 đến 31/8/2016 Đ.c Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  
4 Nhập đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 Từ 11/9 đến 21/9/2016 Đ.c Bính, Đ.c Nghĩa, Đ.c Huy, Đ.c Kiên+VP…  

Nhà trường yêu cầu các CBGV và HS12 dự thi nghiên cứu kỹ những các văn bản của Sở GDĐT, của Bộ GDĐT để tổ chức triển khai công việc theo thời gian đã quy định. Nếu vấn đề còn chưa rõ hoặc những ý kiến đề xuất cần thiết phải trao đổi thì liên hệ các đ/c BGH và đ/c Trần Đức Huy để kịp giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
-  Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
-  Lưu VT.
Bản điện tử:
-  CBGV nhà trường (thực hiện);
-  Sở GDĐT (để B/C);                                                                                            
                                                                                                                                                        Nguyễn Huy Nghĩa
Bài tin liên quan