KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 - 2014 CỦA TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1

                 Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày thi 02 - 6- 2014, trường THPT Lạng Giang số 1 có 550 học sinh tham gia thi. Kết quả 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trong đó có 16 học sinh tốt nghiệp loại giỏi, 138 học sinh tốt nghiệp loại khá và 396 học sinh tốt nghiệp loại trung bình. Các em học sinh và phụ huynh có thể xem danh sách điểm thi tại đây hoặc tại đây

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI
Stt SBD LOP Họ Và Tên Môn 1 Môn2 Môn 3 Môn 4 Tổng
1 160021 12.A1 Nguyễn Thị Vân Anh 10.0 7.0 9.5 10.0 36.5
2 160025 12.A1 Như Phương Anh 9.5 7.0 7.5 9.5 33.5
3 160148 12.A1 Nguyễn Thị Hằng 9.5 8.0 8.0 10.0 35.5
4 160202 12.A1 Ngô Minh Huệ 10.0 7.0 8.5 10.0 35.5
5 160248 12.A1 Võ Minh Hương 9.5 7.0 9.0 9.0 34.5
6 160272 12.A1 Đỗ Văn Kiều 10.0 7.5 9.0 10.0 36.5
7 160277 12.A1 Nguyễn Thi Hoàng Lan 10.0 7.0 10.0 10.0 37.0
8 160296 12.A1 Trần Mai Khánh Linh 10.0 7.5 10.0 10.0 37.5
9 160432 12.A1 Nguyễn Thị Thu Thảo 9.5 7.5 9.0 10.0 36.0
10 160281 12.A3 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10.0 7.5 10.0 10.0 37.5
11 160377 12.A3 Nguyễn Thị Phương 10.0 7.5 8.5 9.5 35.5
12 160530 12.A4 Nguyễn Thị Vân 10.0 7.5 8.0 10.0 35.5
13 160039 12.A11 Hà Ngọc Bích 9.0 7.5 8.0 9.5 34.0
14 160364 12.A11 Nguyễn Kim Oanh 9.5 7.5 7.5 10.0 34.5
15 160455 12.A11 Ngô Thị Thuyết 9.0 8.0 9.0 10.0 36.0
16 160485 12.A11 Ngô Vũ Quỳnh Trang 8.5 8.0 8.0 9.0 33.5

Tác giả: THÂN VĂN DỰ
Nguồn: thptlanggiangso1.edu.vn
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều