LỊCH THI KHẢO SÁT KHỐI 12 LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015

I.                  Lịch thi
Ngày
thi
Buổi Môn thi (Thời gian làm bài)
Nhóm A Nhóm A1 Nhóm B Nhóm C Nhóm D
22/11/2014 Chiều HÓA
(90’)
T.ANH
(90’)
HÓA
(90’)
SỬ
(120’)
T.ANH
(90’)
23/11/2014 Sáng TOÁN
(150’)
TOÁN
(150’)
TOÁN
(150’)
ĐỊA
(120’)
TOÁN
(150’)
Chiều Ca 1
(90’)

(90’)
  VĂN
(150’)
VĂN
(150’)
Ca 2     SINH
(90’)
   

II.               Hình thức thi: Tự luận  (Văn, Toán, Sử, Địa); Trắc nghiệm (Lý, Hóa, Sinh, T.Anh);
III.           Đề thi: Đề thi đảm bảo chính xác, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đúng tinh thần đề thi THPT Quốc gia 2015, nội dung đề có kiến thức tính đến thời điểm tổ chức thi khảo sát.
Bài tin liên quan