PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN TOÁN

Toán học là một khoa học đầy sự hấp dẫn và thú vị. Học toán sẽ rèn luyện cho bạn nhiều phầm chất tốt như tính cẩn thận, tư duy mạch lạc rõ dàng. Tuy nhiên nhiều bạn học lại sợ hại khi học toán. Điều đó có thể là do cách học của bạn chưa phù hợp. Theo tôi để học tốt môn toán các bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm sau:
1)      Nghiên cứu sách giáo khoa, giáo trình trước khí đến lớp:
Trước khí đến lớp các em hãy đọc trước bài mà hôm nay mình sẽ học. Chú ý cần đánh dấu hay ghi chú lại những điều bạn cảm thấy khó hiểu hay còn bạn khoăn lại để khi tối lớp sẽ chú ý nghe giảng hơn. Và nếu khi nghe giảng vẫn không hiểu các bạn hãy mạnh dạn hỏi bạn bè hay thầy cố giáo. Một kinh nghiệm của tôi thấy là khi học trên lớp bạn nên gấp sách lại và suy nghĩ trả lời những câu hỏi gợi ý của thầy cô giáo cứ không nên nhìn vào sách giáo khoa đọc kết quả ngay.
2)      Phân bài tập thành các dạng toán:
Khi học xong một bài, một chương bạn nên phấn xem trong bài này, chương này có những dạng toán nào và cách giải của mỗi dạng toán đó là gì?
3)      Không được coi thường lý thuyết:
Nhiều bạn học toán cho rằng lý thuyết không quan trong. Các bạn ấy thường nghĩ rằng giải toán thì chỉ cần nắm được một vài bài mẫu ở từng dạng và có thể làm các bài khác tương tự. Hiều như vậy là một sai lầm rất lớn vì khi giải thuyết bài toán được thay đổi mà bạn không năm chắc lý thuyết bạn sẽ lúng túng trong việc tìm lời giải bai toán cũng như sẽ dẽ bỏ sót các trường hợp của bài toán.
4)      Không đầu hàng trước một bài toán nào:
Khi gặp một bài toán khó bạn không nên dễ dàng đầu hàng ngay trước bài toán mà phải luôn suy nghĩ tìm lời giải cho bài toán. Khi giải bài toán bạn nên xem ta đã giải bài toán nào tương tự chưa hay việc giải bài toán tổng quát của bài toán đó có thuận lợi hơn không? Chỉ khi nào bạn thực sự không có một manh mối mối nào để tìm lời giải bài toán bạn mới nên hỏi thầy cố giáo hay bạn bè.
5)      Luôn tìm cách giải bài toán bằng nhiều cách:
Với một bài toán bạn không nên thỏa mãn ngay với một lời giải mình vừa tìm được mà phải cố gắng tìm nhiều cách giải nhất cho bài toán đó.
6)      Học ngay những gì vừa học
Nhiều bạn học sinh khi đi học vè là quẳng ngay sách vở vào ngăn bàn rồi đến tận tuần sau chờ khi có môn học đó mời bỏ ra xem lại. Học như vậy là một sai lầm lớn vì qua một tuần kiến thức bạn năm được trên lớp hầu như đã quên hết. Sau khi học xong thì bạn nên học ngay bài hôm đó vì khi đó kiến thức bạn lĩnh hội còn mới.

Bài tin liên quan