QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỚI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI CÁC CẤP HỌC

Ngày 20/7/2017 ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết đinh 1242/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Chi tiết xem tại đây
Bài tin liên quan