Thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”

              Ngày 21/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác.
Thể lệ Cuộc thi như sau:
 
 
 I - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 - Cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, Đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
- Các tập thể, cá nhân ở ngoài tỉnh quan tâm đến Cuộc thi
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được dự thi 
II- THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ HẠN NỘP BÀI THI 
- Bắt đầu từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh ngày 31 tháng 3 năm 2015, nộp trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện (Ban tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn quy định).
- Tổng kết và trao giải vào sịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2015) 
III - HÌNH THỨC THỂ HIỆN
- Hình thức: Thi viết
- Khuyến khích các bài viết tự cảm nhận của tác giả, bài viết về người thật, việc thật và có ảnh minh họa kèm theo; các bài viết có sự liên hệ thực tiễn hoạt động tại đơn vị hoặc bản thân người dự thi.
- Các bài viết sưu tầm, tham khảo, sử dụng các tài liệu, tư liệu phải trích dẫn, ghi chú rõ nguồn gốc.
- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay (hoặc đánh máy vi tính: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, mã Unicode gõ tiếng Việt có dấu) rõ ràng, sạch, đẹp. Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, email.
- Bài dự thi phải trả lời đúng các câu hỏi, ngắn gọn, súc tích; khuyến khích những bài dự thi có tranh, ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo (Bài dự thi không quá 100 trang khổ A4 bao gồm cả ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo)
* Chú ý
- Bài dự thi được tính từ thời điểm Ban tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, chân thực của bài dự thi.
- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào; không sao chép dưới mọi hình thức.
- Tài liệu sử dụng trong bài dự thi phải đảm bảo độ chính xác theo các sách, báo cáo đã phát hành
+ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội, 2011
+ Sách: “Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang với Bác Hồ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, xuất bản năm 2013.
+ Số liệu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội… trong các báo cáo đã ban hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
IV - NỘI DUNG
Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 5 câu hỏi sau đây: 
Câu 1: Bạn hãy cho biết, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bao nhiêu lần về thăm Bắc Giang? Bối cảnh lịch sử, ý nghĩa những lần Người về thăm? 
           * Câu 2: Trong một dịp về thăm Tỉnh, Bác huấn thị “… Muốn thật sự đoàn kết thì phải có dân chủ thực sự trong Đảng. Phải thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để cùng nhau tiến bộ. Làm cách mạng thì phải có đúng, có sai. Cố nhiên đúng phải là chính, sai là phụ. Có sai thì chúng ta giúp nhau kiên quyết sửa chữa và cùng nhau hăng hái tiến lên”. Bạn hãy cho biết câu nói trên của Bác nói ở đâu? Vào thời gian nào? Ý nghĩa của câu nói đó và liên hệ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay? 
            * Câu 3: Trong bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ tỉnh Hà Bắc, Bác Hồ từng căn dặn: “Tỉnh ta có một vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự… Có nhiều của cải thiên nhiên như gỗ, mỏ than, mỏ đồng, v.v… Đồng bào tỉnh ta lao động cần cù và có truyền thống anh dũng trong những năm thắng cách mạng và kháng chiến. Thế là Hà Bắc người đông, đất rộng, của nhiều, có điều kiện để trở thành một tỉnh giàu mạnh”. Bạn hãy cho biết câu nói trên của Bác nói ở đâu? Vào thời gian nào? Ý nghĩa của câu nói đó?
Câu 4: Thực hiện lời huấn thị của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được những thành tựu gì, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới? Bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng Bắc Giang trở thành một tỉnh giàu mạnh?
             * Câu 5: Bạn hãy viết về một tấm gương người tốt, việc tốt hoặc một tập thể tiêu biểu ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang mà bạn biết trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? (Số lượng không quá 1.500 từ). 
             V- GIẢI THƯỞNG
             1 – Tập thể: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể là các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có nhiều người tham gia và có nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao. 
2- Giải cá nhân: 
Ban tổ chức Cuộc thi lựa chọn trao thưởng cho 66 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng cao, cụ thể như sau:
01 giải đặc biệt: 5.000.000 đồng
05 giải nhất, mỗi giải: 3.000.000 đồng
10 giải nhỉ, mỗi giải: 2.000.000 đồng
20 giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng
30 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng 
VI- ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI 
- Cấp huyện và tương đương: Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
Cấp tỉnh: Bài dự thi của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được lựa chọn sau khi chấm sơ khảo và các bài dự thi ở ngoài tỉnh gửi vè Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Bộ phận chuyên trách CT – 03).
 
* Lưu ý: 
+ Bài dự thi của cá nhân đang công tác, sinh hoạt tại các cơ quan trung ương, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh (không nằm trong hệ thống tổ chức Đảng của tỉnh) gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Bộ phận chuyên trách CT – 03). Địa chỉ: số 08, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
+ Đối với những bài dự thi gửi tham gia chấm chung khảo được trình bày dưới hình thức đánh máy vi tính, bên cạnh việc gửi bài dự thi đã được đóng quyển, đề nghị các địa phương, đơn vị gửi kèm bản điện tử về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo địa chỉ Email: toanbtgtubacgiang@gmail.com. 
Căn cứ vào Thể lệ này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc thi ở địa phương, đơn vị mình; chấm sơ khảo, lựa chọn bài có chất lượng tốt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) ./.

Bài tin liên quan