HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1.

Năm học 2018-2019 là năm học ngành GD tiếp tục thực hiện NQ Đại hội XI của Đảng về “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”, hoàn thiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, với chủ đề năm học “Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2018-2019 là năm học ngành GD tiếp tục thực hiện NQ Đại hội XI của Đảng về “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”, hoàn thiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, với chủ đề năm học Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”, trường THPT Lạng Giang số 1 phấn đấu đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 3, giữ vững và phát huy thành tích nổi bật mà tập thể GD nhà trường đã đạt được trong những năm gần đây.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tăng tình đoàn kết, tăng sức mạnh tập thể…, ngày 22/9/2018, BGH và Công đoàn trường đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019.  

Toàn cảnh Hội nghị trường THPT Lạng Giang số 1

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu, Công đoàn và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Lạng Giang số 1.

Tại hội nghị, các báo cáo lần lượt được trình bày: Báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo thực hiện ...; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018; kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết hội nghị CBCC, VC năm học 2017-2018; tình hình tài chính năm học 2017-2018; kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra năm học 2017 – 2018 và chương trình công tác năm học 2018 – 2019 của Ban thanh tra nhân dân; tổng hợp các ý kiến của CB, CC, VC và người lao động. Theo đó, kết quả nổi bật nhất trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hội nghị CBCC-VC năm học 2017-2018 là trường đạt 6/8 chỉ tiêu, đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Từ những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục, hội nghị đã thể hiện sự đồng thuận và tinh thần quyết tâm cao khi 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm học với các chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, kiện toàn cơ sở vật chất, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng thi THPT quốc gia, ... được đồng chí Hiệu trưởng Mạc Văn Bính triển khai. Đây là những định hướng chỉ đạo cho hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2018 – 2019.

Tham luận tại Hội nghị 

Ban Thanh  tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 ra mắt

Phần được quan tâm nhất là báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ công chức, viên chức và người lao động được Công đoàn tổng hợp. Các tổ chuyên môn, cá nhân người lao động đã gửi tới hội nghị những tham luận, những ý kiến đóng góp, những kiến nghị, đề xuất, những thắc mắc cần giải đáp…một cách thẳng thắn, thiết thực, công khai. Tất cả những kiến nghị của cán bộ giáo viên, người lao động đều được Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường trả lời, lí giải rõ ràng, minh bạch…, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính dân chủ trong cơ quan, đảm bảo tốt nhất quyền lợi người lao động.\

Đồng chí Mạc Văn Bính - Hiệu trưởng – giải đáp những ý kiến của CBCC, VC

Hội nghị đã diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn kí bản giao ước thi đua

Hội nghị CBCC-VC năm học 2018-2019 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong định hướng chỉ đạo và tập trung thống nhất thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, qua đó thắt chặt tình đoàn kết nội bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần quan trọng quyết định thành công của năm học./.

Tác giả: Tổ Văn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều