Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo môn thi thứ tư kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2019 - 2020!

Thực hiện kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2019 - 2020 ban hành theo Quyết định số 678/QĐ- UBND, ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban chọn môn thi thứ tư ký thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm 2019 - 2020. Căn cư biên bản làm việc của Ban chọn môn thi thứ tư, Sở GD&ĐT thông báo kết quả cụ thể như sau: Môn thi thứ tư: Địa Lí

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều