THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT LANG GIANG SỐ 1 NĂM HỌC 2015-2016

                                   THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào trường THPT Lạng Giang số 1 năm học 2015-2016
***********&***********
1/ Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh:
           1.1. Chỉ tiêu: Năm học 2015-2016 trường THPT Lạng Giang số 1 tuyển sinh 14 lớp 10 với 588 HS. (Theo Quyết định số 1Ị39/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2015-2016)
             1.2. Đối tượng: Những học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên) ở tinh Bấc Giang năm học 2014-2015 hoặc tốt nghiệp những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang) trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế đều được đăng ký dự tuyển sinh lớp 10 THPT vào cơ sở giáo dục có tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015-2016.
2/ Hồ sơ tuyển sinh: Gồm phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu) và các loại giấy tờ sau:
1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.
3. Học bạ hoặc Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với HS khuyết tật) cấp trung học cơ sở.
4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.
5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
3/ Đăng ký nguyện vọng thi: Mỗi thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Trong đó nguyện vọng 2 thí sinh chỉ được đăng ký trên địa bàn huyện, thành phố (theo hộ khẩu thường trú) và theo vùng tuyển của các trường THPT(nếu nguyện vọng 1 không đăng ký theo đúng vùng tuyển sinh). Riêng các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng dự tuyển vào trường PT DTNT sẽ có thêm 01 nguyện vọng để dự tuyển (hướng dẫn ở khoản 4 Mục II).
4/ Phương thức tuyển sinh, môn thi
4.1. Phương thức: Thực hiện thi tuyển.
4.2. Hình thức thi: Thi theo hình thức tự luận.
             4.3. Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Lịch thi cụ thể như sau:
Ngày thi Buổi
thi
Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ mở
bì đề thi
Giờ phát
đề cho TS
Giờ bắt đầu làm bài
 
 
18/7/2015
Sáng
 
Ngữ văn 120 phút 07 giờ 45 07 giờ 55 08 giờ 00
Chiều
 
Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 25 14 giờ 30
19/7/2015 Sáng
 
Toán 120 phút 07 giờ 45 07 giờ 55 08 giờ 00
5/ Tuyển thẳng:  Tuyển thẳng học sinh vào lớp 10, theo địa bàn tuyển sinh của các trường THPT (trừ các trường PT DTNT và trường THPT Chuyên), nếu có một trong các điêu kiện sau đây:
5.1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:
a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
c) Học sinh khuyết tật;
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học và đã tốt nghiệp THCS (đổi với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp, không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật).
5.2. Học sinh lớp 9 năm học 2014-2015 đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh và có đủ các điều kiện sau:
                - Được xếp loại cả năm lớp 9 học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt;
                - Điểm tổng kết cả năm môn đạt giải từ 7,5 điểm trở lên đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân và 8,0 điểm trở lên đối với những môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học.
6/ Chế độ ưu tiên, khuyến khích
       6.1. Chế độ ưu tiên (trừ thí sinh thi vào các trường PT DTNT và THPT Chuyên)
                - Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giẩy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
                - Cộng 2 điểm cho một ưong các đối tượng:
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
+ Con bệnh binh mất sức lao động đưới 81%;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
                - Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:
+ Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
+ Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn.
       6.2. Chế độ khuyến khích (trừ thí sinh thi vào trường THPT Chuyên)
             - Học sinh đạt giải cá nhân cấp quốc gia trở lên do Bộ GDĐT tổ chức hoặc Bộ GDĐT phối hợp tổ chức trong năm học 2014-2015 ở cấp trung học cơ sở tại các cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi viết thư quốc tế; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh trên mạng; thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng; thi tin học ưẻ; cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam:
+ Đạt giải nhất hoặc huy chưcmg vàng: cộng 3,0 điểm;
+ Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 2,5 điểm;
+ Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 2,0 điểm.
             - Học sinh lớp 9 trong năm học 2014-2015 được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cộng 3 điểm;
             - Học sinh đạt giải cá nhân trong năm học 2014-2015 tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh bậc trung học cơ sở (học sinh chưa đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào lớp 10 theo điểm 2.6 khoản 2 Mục II):
+ Đạt giải nhất: cộng 3,0 điểm;                           + Đạt giải nhì: cộng 2,5 điểm;
+ Đạt giải ba: cộng 2,0 điểm;                               + Đạt giải khuyến khích: cộng 1,0 điểm.
             - Học sinh đạt giải cá nhân do Sở GDĐT tổ chức hoặc Sở GDĐT phối hợp với các ngành từ cấp tinh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong trong năm học 2014-2015 tại các kỳ thi vãn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; cuộc thi khoa học kỹ thuật; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh qua mạng; thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng; thi tin học trẻ; thi Olympic Tin học; cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam:
+ Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm;
+ Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm;
+ Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.
             - Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức ở cấp trung học cơ sở:
+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm; + Loại khá: cộng 1,0 điểm; + Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
             6.3. Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong cùng một nội dung thi ở các cấp hoặc trong cùng một cuộc thi chi được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
             6.4. Giải đặc biệt hoặc tương đương (cao hơn giải nhất) được cộng điểm như giải nhất.
             6.5. Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích là 5 điểm.
7/ Cách tính điểm, xét trúng tuyển:
        - Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10.
        - Điểm xét tuyển = Điểm môn(Ngữ văn + Toán) X 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên(nếu có) + Điểm khuyến khích(nếu có) và không có bài thi nào bị điểm 0.
         - Điểm xét trừng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; trường hợp lấy điểm xét tuyển cao hơn thì thiếu chỉ tiêu, lấy tiếp đến điểm thấp hom ỉiền kề thì thừa chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GDĐT xem xét, quyết định.
Lưu ý:  
Từ 09/6/2015 đến 16g30’ ngày 17/6/2015 nhận hồ sơ của TS (ngoài thời gian trên nhà trường không chịu trách nhiệm)
+ Khi nộp hồ sơ: TS nộp lệ phí thi là 80.000 đồng và 02 ảnh màu cỡ 4 x 6, một ảnh dán ngay vào phiếu đăng ký dự thi từ ở nhà bằng hồ dính cho khô (không đóng dấu của trường THCS mà thí sinh học) dấu giáp lai do trường tổ chức thi đóng và 1 ảnh để dán vào thẻ dự thi.
+ Những TS có nguyện vọng 2 vào học tại THPT lạng Giang số 1 chỉ cần nộp phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh và có hộ khẩu ở huyện Lạng Giang (nộp sổ hộ khẩu pô to, công chứng).
            Việc xét tuyển nguyện vọng 2 phải đảm bảo các quy định sau:
- Chỉ tuyển những TS đã có đăng ký nguyện vọng 2 vào trường và không trúng tuyển theo nguyện vọng 1;
- Điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của nhà trường ít nhất 2 điểm;
- Thí sinh được tuyển nguyện vọng 2 phải học hết khóa tại trường, trừ trường hợp gia đình chuyển đi huyện, TP hoặc tỉnh khác và cha, mẹ học sinh phải có cam kết về vấn đề này.
 
                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                             (Đã ký)
         
                                                                                                                 
Bài tin liên quan