Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lạng Giang số 1 năm học 2017-2018

  Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lạng Giang số 1
Năm học 2017-2018
 
1/ Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh:
            1.1. Chỉ tiêu: Năm học 2017-2018 trường THPT Lạng Giang số 1 tuyển sinh 14 lớp 10 với 560 HS. (Theo Quyết định số 999/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/12/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2017-2018)
1.2. Đối tượng:  Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11;
            Những học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2016- 2017 hoặc tốt nghiệp những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang) trong độ tuổi quy định theo điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế đều được đăng ký dự tuyển sinh lớp 10 THPT vào một cơ sở giáo dục có tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15  tuổi theo (Thông tư  số:12).
2/ Hồ sơ tuyển sinh:
                  Theo Điều 6 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11 và phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD&ĐT)
 + Phiếu đăng ký dự thi tuyến sinh (Phụ lục 8) có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học lớp 9 trước khi nộp lại cho đơn vị đăng ký dự thi;
+ Giấy khai sinh (bản photocopy), chú ý độ tuổi của thí sinh;
+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản photocopy) (nếu có);
+ Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đă tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật;
+ 01 ảnh mầu 4x6 cm kiểu chứng minh thư nhân dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS học sinh đề dán vào thẻ dự thi.
Chú ý: Các trường không nhận học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS của thỉ sinh khi đăng kỷ dự thi
3/ Hồ sơ nhập học: 
Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ các loại hồ sơ gốc để nhà trường đối chiếu với thông tin thí sinh đã đăng ký dự thi, hồ sơ nhập học gồm:
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
+ Học bạ hoặc Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết tật) cấp THCS;
+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.
4/ Đăng ký nguyện vọng thi:
Mỗi thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Trong đó nguyện vọng 2 thí sinh chỉ được đăng ký trên địa bàn huyện, thành phố (theo hộ khẩu thường trú) và theo vùng tuyển của các trường THPT. Riêng các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT Chuyên Bắc Giang, PTDTNT sẽ có thêm nguyện vọng để dự tuyển (hướng dẫn ở điểm 2.5 và 2.6 khoản 2 mục II). Thứ tự ưu tiên xét tuyển sinh: Trường THPT Chuyên, PTDTNT, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 vào các trường THPT.
Thời gian đãng ký dự thi: Nộp đơn đăng ký dự thi tại trường THPT ghi nguyện vọng 1 từ ngày 20/5/2017 đến 25/5/2017. Nếu thi vào trường THPT Chuyên Bắc Giang nộp thêm hồ sơ thi vào trường THPT Chuyên từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 29/5/2017 tại trường THPT Chuyên Bắc Giang.
                  Trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng (NV1, NV2 và NV vào các trường PTDTNT) thì được cấp số phiếu tương ứng với số NV đăng ký (VD: thí sinh có NV2 và có NV vào trường PTDTNT thì được cấp 03 phiếu như nhau: 01 phiếu nộp tại trường đăng kỷ dự thi, 01 phiếu thí sinh nộp tại trường PTDTNT còn 01 phiếu NV2 Nhà trường nộp về Sở (phòng KTKĐCLGD).
Lưu ý: Các trường có trách nhiệm quán triệt tới thí sinh và phụ huynh học sinh biết:
+ Thí sinh chỉ được đăng ký dự thi ở một (01) trường theo NV1;
+ Nếu thí sinh đăng ký hai (02) trường cùng NV1 sẽ bị hủy kết quả thi.
* Tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Bắc Giang
Tồng số 350 học sinh/10 lớp (mỗi lớp 35 học sinh), gồm các môn: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và Lịch sử - Địa lí. Thực hiện theo điểm 2.5 mục 2 (Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Bắc Giang) trong Kế hoạch số 27.
5/ Phương thức tuyển sinh, môn thi và lịch thi:
          -  Thực hiện thi tuyển, theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh có nội dung kiểm tra kỹ năng nghe.
-       Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
-       Ngày thi: ngày 05 và 06 tháng 6 năm 2017. Lịch thi cụ thể như sau:
Ngày thi Buổi
thi
Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ mở
bì đề thi
Giờ phát
đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu
       tính giờ làm bài
05/6/2017 Sáng Ngữ văn 120 phút 07 giờ 45 07 giờ 55 08 giờ 00
Chiều Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 25 14 giờ 30
06/6/2017 Sáng Toán 120 phút 07 giờ 45 07 giờ 55 08 giờ 00
Cách tính điểm, xét trúng tuyển:
-   Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10.
-   Điểm xét tuyển = Điểm môn (Ngữ văn + Toán) x 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích(nếu có). Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; trường hợp lấy điểm xét tuyển cao hơn thì thiếu, lấy tiếp đến điểm thấp hơn liền kề thì thừa chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GDĐT xem xét, quyết định.
6/ Tuyển thẳng
           Tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 THPT công lập (trừ các trường PTDTNT và trường THPT Chuyên). Theo địa bàn tuyển sinh của các trường THPT, nếu có một trong các điều kiện sau đây:
a)      Có đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 11 và đã tốt nghiệp THCS (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp, không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật).
b)     Học sinh lớp 9 năm học 2016-2017 đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa; giải Nhất, Nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và có đủ các điều kiện sau:
-      Được xếp loại cả năm lớp 9 học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt;
-      Điểm trung bình cả năm môn học lớp 9 ở môn đạt giải từ 7,5 điểm trở lên đối với các môn Ngữ vãn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân; từ 8,0 điểm trở lên đối với những môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học đổi với học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa.
- Điểm trung bình cả năm lớp 9 đạt 7,5 điểm trở lên đối với học sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Lưu ý: Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT: Thực hiện theo điểm 2.2 mục II (Tuyển thăng học sinh vào lớp 10 THPT công lập) trong Kế hoạch số 27.
-       Chỉ tuyển thẳng các thí sinh theo địa bàn tuyển sinh của các trường THPT.
-       Học sinh có đủ hồ sơ họp lệ theo quy chế và có đăng ký nguyện vọng vào trường.
-       Học sinh tốt nghiệp THCS của các trường PTDTNT huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế được đăng ký dự tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT trong huyện và tuyển theo địa bàn tuyển sinh của trường (căn cứ hộ khẩu thường trú của thí sinh);
-      Học sinh không có nguyện vọng dự tuyển thẳng được đăng ký tham gia thi tuyển vào lớp 10 các trường khác theo nguyện vọng.
7/ Chế độ ưu tiên, khuyến khích
        Thực hiện theo điểm 2.3 mục II: Chế độ ưu tiên, khuyến khích (riêng thí sinh thi tuyển vào trường THPT Chuyên Bắc Giang theo điểm 2.5 khoản 2 mục II)
a)       Chế độ ưu tiên
- Cộng 3 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
- Cộng 2 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
- Cộng 1 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:
+ Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
+ Người có hộ khấu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn. Thí sinh có nhiều nhiều diện ưu tiên nêu trên chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.
b)       Chế độ khuyến khích
- Học sinh đạt giải cá nhân cấp quốc gia trở lên do Bộ GDĐT tổ chức hoặc Bộ GDĐT phối hợp tổ chức trong năm học 2016-2017 ở cấp trung học cơ sở tại các cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi viết thư quốc tế; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh trên mạng; thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng; thi tin học trẻ:
+ Đạt giải Nhất hoặc huy chương Vàng: cộng 3,0 điểm;
+ Đạt giải Nhì hoặc huy chương Bạc: cộng 2,5 điểm;
+ Đạt giải Ba hoặc huy chương Đồng: cộng 2,0 điểm.
- Học sinh lớp 9 trong năm học 2016-2017 được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cộng 3 điểm;
- Học sinh đạt giải trong năm học 2016-2017 tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh bậc trung học cơ sở (học sinh chưa đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào lớp 10 theo điểm 2.2 khoản 2 mục n):
+ Đạt giải Nhất: cộng 3,0 điểm;
+ Đạt giải Nhì: cộng 2,5 điểm;
+ Đạt giải Ba: cộng 2,0 điểm;
+ Đạt giải Khuyến khích: cộng 1,0 điểm.
- Học sinh đạt giải cá nhân do Sở GDĐT tổ chức hoặc Sở GDĐT phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong năm học 2016-2017 tại các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi giái toán trên máy tính cầm tay; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh qua mạng; thi sáng tạo Thanh thỉếu niên Nhi đồng; thi Tin học trẻ:
+ Đạt giải Nhất hoặc huy chương Vàng: cộng 2,0 điểm;
+ Đạt giải Nhì hoặc huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm;
+ Đạt giải Ba hoặc huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm.
         - Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức ở cấp trung học cơ sở:
+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;
+ Loại khá: cộng 1,0 điểm;
+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
c)      Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong cùng một nội dung thi ở các cấp hoặc trong cùng một cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
d)       Giải đặc biệt hoặc tương đương (cao hơn giải Nhất) được cộng điểm như giải Nhất.
đ) Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên và khuyến khích là 5 điểm.
Lưu ý:  Từ 20/5/2017 đến 16g30’ ngày 25/5/2017 nhận hồ sơ của TS (ngoài thời gian trên nhà trường không chịu trách nhiệm)
+ Khi nộp hồ sơ: TS nộp lệ phí thi là 80.000 đồng và 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 ghi các thông tin theo quy định ở mặt sau ảnh để dán vào thẻ dự thi. Phiếu đăng ký dự thi phải có ảnh và đóng dấu giáp lai của trường THCS mà thí sinh học lớp 9 trước khi nộp cho trường tổ chức thi.
+ Những TS có 02 nguyện vọng: Vào học tại THPT lạng Giang số 1 và 1 trường ở huyện Lạng Giang thì phải có hộ khẩu ở huyện Lạng Giang (nộp sổ hộ khẩu pô to, công chứng). Việc xét tuyển nguyện vọng 2 do Sở GD&ĐT quy định.
                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                          (Đã ký) 
Bài tin liên quan