07:01 ICT Chủ nhật, 17/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Vũ khúc sân trường THPT Lạng Giang số 1

Thứ năm - 26/10/2017 12:42
        Sáng ngày 8/10/2017, căn cứ vào hướng dẫn số 71/HDLN – TĐTN – SGD& ĐT của Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang – Tỉnh đoàn Bắc Giang triển khai mô hình “Vũ khúc sân trường” năm học 2017 – 2018. BCH Đoàn trường đã triển khai bài nhảy dân vũ tập thể  “Hãy đến với con người Việt Nam”. BCH Đoàn trường chủ trương lên kế hoạch tổ chức thành hội thi để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh toàn trường trong năm học mới, góp phần giáo dục thể chất, tinh thần cho đoàn viên thanh niên, góp phần làm cho hoạt động thể dục giữa giờ thiết thực, hiệu quả, trở thành nhu cầu cần thiết, đa dạng; t¹o ra mét s©n ch¬i bæ Ých, lµnh m¹nh, tinh thÇn tho¶i m¸i tr­íc vµ sau khi b­íc vµo tiÕt häc míi cho c¸c häc sinh. Bªn c¹nh ®ã gióp c¸c em m¹nh d¹n, tù tin trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, t¨ng c­êng t×nh ®oµn kÕt trong häc sinh, rÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, gãp phÇn gi¸o dôc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm, ho¹t ®éng tËp thÓ dÇn dÇn h×nh thµnh c¸c nhãm kÜ n¨ng thùc hµnh x· héi đồng thời đ¸nh gi¸ ho¹t ®éng phong trµo cña c¸c chi ®oµn trong tr­êng. Kết quả: 42/42 chi đoàn tham gia thi, trong đó đội thi của các chi đoàn12A6, 11A13, 10A12 là những đội có phần biểu diễn xuất sắc nhất. Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:
Tác giả bài viết: Đoàn trường LG1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn