A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1 NHIỆM KÌ 2020-2022

Trong tháng 02 năm 2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường THPT Lạng Giang số 1 đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 10/9/2019 của Đảng ủy THPT Lạng Giang số 1 về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 2022 và Đại hội đảng bộ trường THPT Lạng Giang số 1, nhiệm kỳ 2020- 2025, tính đến ngày 29/02/2020, các Chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường đã hoàn thành tổ chức Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 3

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Thị Hòa Bình, Bí th­ư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT Lạng Giang số 1; các đ/c Đảng ủy viên, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và toàn thể các đồng chí Đảng viên cũng có mặt đông đủ. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của mỗi chi bộ trực thuộc. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THPT Lạng Giang số 1 nhiệm kỳ 2015- 2020 và những nhiệm vụ Đảng ủy giao kể từ khi thành lập Đảng bộ (tháng 4 năm 2017); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu Ban chi ủy những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 1

Tại Đại hội, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; phư­ơng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2022 là văn bản được các đảng viên quan tâm, thảo luận với nhiều ý kiến . Nhiệm kỳ 2017- 2020, từ khi thành lập Đảng bộ (tháng 3/2017), về cơ bản các Chi bộ  tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thực hiện hiệu quả việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Hai không" của Bộ GD&ĐT; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" cùng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tập trung lãnh đạo, phối hợp tốt với các bộ phận chuyên môn, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của nhà trường, khắc phục những khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% Đảng viên đều tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng cũng như của ngành Giáo dục. Sau những đợt học tập chính trị, nhận thức của mỗi đảng viên, CBGV, NV được nâng lên và tạo nên sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ. Mỗi đảng viên luôn có ý thức trau dồi, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng, xứng đáng là những đảng viên – giáo viên gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống.

Các đảng viên Chi bộ 2 tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo, với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến. Các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt đ­ược trong nhiệm kỳ qua về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nh­ư: đổi mới phương pháp dạy và học, đào tạo mũi nhọn, ôn thi THPT quốc gia; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác vệ sinh môi tr­ường; công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh trật tự; công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; ....việc thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ­ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo t­ư t­ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đồng thời đóng góp về phần phương hướng như: mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các giải pháp cụ thể; những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Hướng tới nhiệm kì 2020- 2022, các chi bộ đều xác định các chương trình trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai học tập và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển trường THPT Lạng Giang số 1 giai đoạn 2020-2025; đặc biệt là tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của ngành: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Hai tốt”...

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ theo đúng quy định. Đại hội đã lựa chọn những đồng chí có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tâm huyết và có trách nhiệm với công việc. Tin rằng, Ban chi ủy mới đ­ược bầu sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đư­ợc giao, xứng đáng với niềm tin của đảng viên và giáo viên trong trường.

Chi ủy Chi bộ 1 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ 2 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ 3 ra mắt Đại hội

Với những kết quả trên, có thể khẳng định Đại hội các Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 1, nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin để toàn đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Cùng với sự lớn mạnh của Chi bộ, nay là Đảng bộ nhà trường, tập thể trường THPT Lạng Giang số 1 đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đang vững bước đi lên. Đại hội lần thứ nhất của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường THPT Lạng Giang số 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần mở ra một giai đoạn mới phát triển nhà trường toàn diện, bền vững. Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, khó khăn, thử thách còn nhiều. Đại hội tin tưởng rằng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ  - Nêu gương”, với đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu năng lực, tâm huyết và có trách nhiệm cao, Đảng bộ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các đảng viên Chi bộ 3 tại Đại hội

 

- Thu Hà, tổ Ngữ văn-


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều